Tanggal : 08/08/2023

Kediaman Resmi Wakil Presiden RI

11.30: Menerima Tan Sri Dato’ Johari Abdul, Ketua Dewan Rakyat Malaysia.